1. Frederiksværk Trop og Flok

 

Gruppestyrelsen i 1. Frederiksværk

Trop og Flok

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og de ansvarlige leder fra hver aldersgren i 1. Frederiksværk Trop og Flok, og har ansvaret for gruppens økonomi og at vi ledes i overensstemmelse med korpsets mål og arbejdsgrundlag.

Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt forældrerådsmøde for en 2-årig periode, og gruppestyrelsen repræsenteres ved valg af formand og gruppe kasserer.

Jf. vedtægterne § 7 har gruppestyrelsen ansvaret for gruppens økonomi og for, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og lederne fra de enkelte afdelinger. 

Gruppestyrelsen konstituerer sig således at der vælges en formand og en kasserer. Der vælges også en forældre- og en lederrepræsentant samt suppleanter, som indtræder i Korpsrådet.

Aktuelt ser gruppestyrelsen i 1. Frederiksværk Trop og Flok således ud:

DEL PÅ: